Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Mình nhận dạy học lập trình online qua Skype các ngôn ngữ C/C++/C#/PHP/ASP.NET


Admin mở khóa học Lập trình C cơ bản giúp bạn có tư duy lập trình tốt để bất đầu tìm hiểu các ngôn ngữ hiện đại như C#, Java, PHP, ... dễ dàng hơn.
Học phí: 2.400.000 đồng (16 buổi)
Hình thức học: học online qua Skype 


Admin mở khóa học Lập trình hướng đối tượng C++ giúp bạn hiểu biết về khái niệm đối tượng và lớp trong lập trình.
Học phí: 2.400.000 đồng (12 buổi)
Hình thức học: học online qua Skype 
Yêu cầu: có kiến thức về lập trình C cơ bản.Admin mở khóa học Lập trình web ASP.NET MVC 5 giúp bạn hiểu biết về công nghệ web ASP.NET của Microsoft để tạo ra các ứng dụng web cho các công ty, doanh nghiệp.
Học phí: 3.200.000 đồng (16 buổi)
Hình thức học: học online qua Skype 
Yêu cầu: có kiến thức cơ bản về HTML, C#

Bạn nào muốn đăng ký thì liên hệ mình theo số điện thoại 0334558329 hoặc facebook https://www.facebook.com/aituan.nguyen nhe.This Is The Newest Post


EmoticonEmoticon